Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể

Chủ nhật - 16/07/2017 09:30

Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể

Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể
Mừng kính thánh Camillô de Lellis 14/7/ hàng năm. Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo thường tổ chức vĩnh khấn cho quý thầy. Năm nay 2017, nhà dòng đã tổ chức tuyên vĩnh khấn cho hai thầy.
9 giờ sáng thứ bảy ngày 15/7/2017, tại nhà thờ Đồng Tiến (Phường 12, Quận 10) đã diễn ra thánh lễ tạ ơn và tuyên vỉnh khấn cho quý thầy :
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể

Giuse Trần Quốc Hùng MI.
Phanxico Xavio Cần Trần Đình Long, MI


Thánh lễ được chủ sự bởi cha Giuse Trần Văn Phát – Bề trên tổng quyền tại Việt Nam, Quý cha dòng Camillo, quý cha trong giáo phận. Tham dự có nhiều tu sĩ các dòng và đông đảo bà con giáo dân, quý y bác sĩ, gia đình Camillo các giáo xứ.
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 2

Thánh lễ diễn ra trong trang nghiêm, mọi người cùng quy hướng về Thiên Chúa đã thương ban cho nhà dòng có nhiều ơn gọi, để chúng con thừa hưởng được nhiều ơn lành phần hồn phần xác, qua lời bầu cử của cha thánh Camillo.
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 3

Giáo xứ Sơn Lộc, Giáo phận Phú Cường cũng là một thành viên trong gia đình Camillo. Mục đích là cầu nguyện, thăm viếng, an ủi bệnh nhân.

Với 30 thành viên, hoạt động hăng xay đã hơn 10 năm, nay các thành viên đa số đã lớn tuổi, nên việc tiếp nhận them nhiều thành viên trẻ là điều cần thiết.  
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 4

Xin trích giới thiệu ơn gọi dòng Camillo:

Dòng Camillô được thánh Camillô de Lellis (người Ý) sáng lập năm 1582 nhằm phục vụ những người nghèo khổ đau yếu. Linh đạo của dòng là “Chăm sóc người bệnh với tình yêu của người mẹ chăm sóc đứa con duy nhất của mình khi bị đau yếu”.
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 5

Qua các cơ sở y tế xã hội, người tu sĩ Camillô làm chứng cho Màu Nhiệm Nhập Thể của Chúa Kitô và lòng thương xót của Ngài trong việc chăm sóc sức khỏe, chữa trị, nâng đỡ và phục vụ người bệnh, người bị bỏ rơi trong xã hội. Chính vì thế năm 1591 Giáo Hội chính thức công nhận sự hiện diện cũng như vai trò lớn lao của Dòng.
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 6

Tại Việt Nam tuy mới có mặt vào năm 1993 trải qua thời gian 23 năm nay đã có gần 80 thành viên. Một số đang học Thần Học, Triết Học, một số đã học xong và đang tham gia giúp đỡ người nghèo và người bệnh ở các trung tâm từ thiện và phòng khám.

Toma Đỗ Lộc Sơn

Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 7
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 8
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 9
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 10
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 11
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 12
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 13
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 14
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 15
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 16
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 17
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 18
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 19
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 20
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 21
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 22
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 23
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 24
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 25
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 26
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 27
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 28
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 29
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 30
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 31
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 32
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 33
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 34
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 35
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 36
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 37
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 38
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 39
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 40
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 41
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 42
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 43
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 44
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 45
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Camillo Lễ Vĩnh Khấn Trọng Thể - Ảnh minh hoạ 46

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây